masz pytania? Zadzwoń
chętnie doradzimy:
74 843 91 62
  • ULTRA PIANA, 1 L

ULTRA PIANA, 1 L

  • 32,00 zł z VAT
  • Bez podatku: 26,02 zł, nie zawiera kosztów wysyłki
  • Dostępność: 2-3 dni
  • Kod produktu: 6.295-743.0


Pianowy preparat o nowej, ulepszonej formule aktywnie rozpuszczający brud. Przeznaczony do mycia pojazdów, przyczep i łodzi.


WŁAŚCIWOŚCI

Piana, wysoce skuteczna o dużej przyczepności

Skutecznie usuwa z pojzdów zabrudzenia emisyjne, oleiste, pył i zabrudzenia pochodzenia organicznego.

Idealny do mycia pojazdów, przyczep i łodzi

Do użytku z lanca pianową

Środki powierzchniowo czynne zgodne z OECD

Wolny od NTA

Gotowy do użycia

Szybkie i efektywne czyszczenie w kombinacji urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher + lanca pianowa


Zastosowanie:

Z lancą pianową

Napełnić zbiornik środkiem pianowym, ustawić dozowanie na min. lub max. w zależności od stopnia zabrudzenia. Pozostawic na chwilkę, czyścić za pomocą szczotki i następnie spłukać pod wysokim ciśnieniem. Nie pozwalać na wyschnięcie


Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania:

Niebezpieczny

H315 Działa drażniąco na skórę.

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

P102 Chronić przed dziećmi.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ ochronę twarzy.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/

P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P264 Dokładnie umyć po użyciu


 Informacje środowiskowe:

Środki powierchniowo czynne oparte na zasobach odnawialnych w 100%

Butelki i etykiety ulegajace recyklingowi w 100%

Wysoce efektywne, naturalne składniki

Butelka wyprodukowana w 45% z materiału pochodzącego z recyklingu

Tensydy biodegradowalne (anaerobic - OECD 311)

Dane techniczne
Wielkość opakowania (l) 1

Napisz opinię

Proszę się zalogować lub zarejestrować aby dodać opinię

Kompatybilne urządzenia

Produkty powiązane:


Tagi: dom, ogród, serwis, świdnica, wałbrzych, kłodzko, karcher, taras, czyszczenie, auto, samochód, kamień, patio, podjazd, schody, chemia, środki czystości

Jesteśmy autoryzowanym serwisem urządzeń marki Kärcher.

Naprawiamy urządzania domowego użytku oraz profesjonalne. Świadczymy usługi serwisowe z dojazdem do Klienta.

Tel. 74 843 91 62

Porównanie produktów (0)